NYA SÄRÖ


Wästbygg AB har gett oss förtroendet att utföra schakt och grundläggning av området Nya Särö, inklusive VA, media, finplanering och plantering i partnering.

Området består av 68 bostadsrätter och 38 hyresrätter i en varierad bebyggelse på höjden med olika fasadmaterial och kulörer.

Planerad byggstart i oktober 2017.


Projektet utvecklas i samarbete mellan Mjöbäcks Entreprenad, Järngrinden och AB Hundra Fastigheter.