PROCESSEN
PROCESSEN 1
PROCESSEN 3
PROCESSEN
PROCESSEN 2
PROCESSEN 4


Processing i Varla, Kungsbacka, här utför vi grundläggning och VA för en ny lagerbyggnad om ca 1000 m2 för Betonmast AB.

Vi utför även anpassning av befintlig mark och asfalteringsarbeten till den nya lagerbyggnaden.