PROCESSEN
PROCESSEN 1
PROCESSEN 3
PROCESSEN
PROCESSEN 2
PROCESSEN 4


Processing i Varla, Kungsbacka, här utför vi grundläggning och VA för en ny lagerbyggnad om ca 1000 m2 för Betonmast AB.

Vi utför även anpassning av befintlig mark och asfalteringsarbeten till den nya lagerbyggnaden. 


Byggstart i april 2019 med färdigställande i april 2020.

Byggherre är Processing i Kungsbacka.

Kontraktsumma: ca 2 miljoner.