SÖDRA VÅRVIND
Vårvind Start
Vårvind 2
Vårvind 1


För Skeppsviken bygg och förvaltning utför vi grundläggning och finplaneringen för två hus om 5 våningar på Södra Vårvindsgatan, Hisingen i Göteborg.

Spont, pålning och terrassering utförs under sommaren fram till senhösten, VA och finplanering slutförs innför inflyttningen under försommaren 2020.