SÖDRA VÅRVIND
Vårvind Start
Vårvind 2
Vårvind 1


För Skeppsviken bygg och förvaltning utför vi grundläggning och finplaneringen för två hus om 5 våningar på Södra Vårvindsgatan, Hisingen i Göteborg.

Spont, pålning och terrassering utförs under sommaren fram till senhösten, VA och finplanering slutförs innför inflyttningen under försommaren 2020.


Byggstart i juni 2019 med färdigställande i juni 2020.

Byggherre är Skeppsviken Fastighets AB, TLAB.

Kontraktsumma: ca 8 miljoner.