TORPATERRASSEN


På Torpaterrassen utför vi VA-arbeten och grundläggning av 10 huskroppar som kommer innehålla 125 bostadsrätter, husen byggs runt 2 garage där garagetaken bildar trevliga innergårdar.

I vår entreprenad för Serneke ingår också att färdigställa utemiljön till den planerade inflyttningen under 2020.Byggstart i december 2017 med färdigställande i augusti 2020.

Byggherre är HSB Göteborg.

Kontraktsumma: ca 24 miljoner.